Greater or Reduced Economic Freedom? Consequences Following From Contemporary Economic Crisis

Wojciech Jarecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2013.028

Abstract


The paper is aimed at stating if economic crisis observed during the period 2007-2009 will give rise to greater or reduced economic freedom. Seeking the answer to this question, Economic Freedom Index developed by Fraser Institute during the period 2007-2010 was subject to analysis. The research covered the European Union and the United States of America.


Keywords


economic crisis; economic freedom

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ayal, E.B., Karras G., (1998), Components of Economic Freedom and Growth: AnEmpirical Study, “Journal of Developing Areas”, Vol. 32, No. 3.

Buiter W.H., (2009), Lesson from Global Crisis for Social Democrats, European Institute, London School of Economics and Political Sciences, CEPR and NBR, 2009 www.nber.org/~wbuiter/uyl.pdf, (1.01.2012).

Gwartney, J. D., Holcombe R. G., Lawson R. A., (2006), Institutions and the Impact of Investment on Growth, “Kyklos”, Vol. 59, No. 2.

Gwartney J., Lawson R., Hall J., (2012), Economic Freedom of the World, Annual Report, www.fraserinstitut.org.

Hayek, F.A., (1996), Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.

Keynes J.M., (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.

Opala P., Rzońca A., (2008), Ile wolności gospodarczej, Zeszyty FOR http://www.for.org.pl/upload/File/zeszyty/Zeszyt_Ile_wolnosci_gospodarczej_ Opala.pdf.

Szyszka A., (2009), Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i kredyt”, Vol. 40, No. 4.

Szymański W., (2009), Kryzys globalny, Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.

Wechta P., (2012), Władza banku. Koncepcja Talcotta Pearsona a współczesny kryzys finansowy, „Przegląd Organizacji”, nr 3.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&langua ge=de&pcode=tsieb020.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. www.tradingeconomics.com.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism