Simplifications in Establishing and Running a Business in Poland – Critical Analysis of Regulation form 2008-2012

Anna Moszyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2013.007

Abstract


The aim of this article is an analysis of legislation in the years 2008- 2012 from the perspective of its impact on the process of starting and running a business and attempt to answer the question whether the measures taken in recent years, actually improve market processes. Critically analyzed were those regulations, which general idea was to reduce barriers in opening and conducting business. The changes in the Code of Commercial Companies, consisting of a reduction in capital requirements for the creation of limited liability companies and equity were presented. Analyzed were also an amendment to the Act on freedom of economic activity, the aim of which was to implement the postulate of "zero window" when setting up the business of individuals and to reduce nuisance of businesses control. Despite the general trend persisting for several years towards the removal of barriers to setting up and running a business by further legislative efforts in this area are not sufficient, and Polish law still creates a number of obstacles to the development of entrepreneurship.


Keywords


business regulation; establishing a business; amount of initial capital; inspection of a business

Full Text:

PDF (Polish)

References


Banasiński C., Bychowska M. (2010), Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej, „Przeglad Prawa Handlowego”, nr 1.

Business Centre Club (2008), Rok działalności rządu i koalicji: realizacja programu

rządu – rozwiązywanie problemów w gospodarce, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2012, 2010, 2008, 2007), Mały rocznik statystyczny

Polski, Warszawa.

Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy o inspekcji pracy w przemyśle

i handlu. Dz. U. 1997, Nr 72, poz. 450.

Kulgawczuk D., Kwaśnicki R.L. (2009), Najnowsze zmiany w kodeksie spółek

handlowych, „Prawo Spółek”, nr 1.

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk 1204/;

http://pkpplewiatan.pl/upload/File/2008_11/Opinia%20PKPP%20Lewiatansejm.

pdf (stan na dzień: 30.06.2011).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych złożony w dniu 27

listopada 2012 r. w Sejmie przez Klub Poselski „Ruch Palikota”.

Spółka z o.o. z kapitałem 1 zł, http://www.newseria.pl/news/1_zl_ma_wystarcz

yc_do,p1294681074 (stan na dzien: 09.01.2013).

Spółkę z o.o. założymy za 1 złoty, „Gazeta Prawna” z 25 stycznia 2011 r.

The World Bank (2010), Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times.

Washington

The World Bank (2011), Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs.

Poland, Washington.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 92, poz. 531.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 229, poz. 2276.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. 2009, Nr 18, poz. 97.

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Dz. U. Nr 217, poz. 1381.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych,

druk sejmowy nr 524.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1024.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism