Private Equity and the Competitiveness of Polish Enterprises

Ilona Fałat–Kilijańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.005

Abstract


The objective of the article is private equity and venture capital investments and their influence for companies activity. The article presents author’s own studies of the private equity investment influence for the enterprise activity. Comparing venture-backed firms and others shows, that venture-backed companies patent more than others firms and their ideas are higher technological and economic values. The vast majority of polish managers believe their company would not have existed or would have grown less rapidly without venture capital. Respondents also believe that venture capital funding encouraged employment, investment, R&D spending and export. An important source of empirical data are performed author’s own surveys and interviews with representatives of shareholding companies, as well as with private equity fund managers. Years of research: 1998-2009. The study used several research methods: a descriptive method, the method of comparative analysis, using the method of critical analysis and synthesis applications.

Keywords


private equity investments; competitiveness; innovation

Full Text:

PDF (Polish)

References


EVCA survey of PanEuropean Private Equity and Venture Capital

Activity, materiały z sympozjum, Wieden 4-6 czerwca 2003.

Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost wartosci współczesnego przedsiebiorstwa, [w]: Herman A., Szablewski A. (red.), Zarzadzanie wartoscia firmy, Poltext, Warszawa.

Kolka H. (2005), W nieustannym tworzeniu innowacji i oferowaniu innowacyjnych produktów szukaj swoich szans, GlobalEconomy.pl, Wydawnictwo

Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych,

http://www.globaleconomy.pl/content/view/355/35 (stan na dzień 30.04.2005).

Obłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Porter M.E. (1985), Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior

Performance”, The Free Press, New York.

Rappaport A. (1999), Wartosc dla akcjonariuszy. Poradnik mened_era

i inwestora, WIG-Press, Warszawa.

Rocznik 2002, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

, http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2003, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

, http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2004, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

,http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2005, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

,http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2006, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

, http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2007, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

, http://www.ppea.org.pl.

Rocznik 2008, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

,www.ppea.org.pl.

Rocznik 2009, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa

, http://www.ppea.org.pl.

Stankiewicz M. J. (2005), Konkurencyjnosc przedsiebiorstwa. Budowanie

konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora,

Torun.

The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne. http://www.vectra.pl, stan na dzien 10.03.2011.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism