THE SITUATION OF BANKING INSTITUTIONS ON THE POLISH MARKET

Łukasz Bikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2011.008

Abstract


The paper aims to present the financial position and condition of banking institutions on Polish market which remain under the direct influence of current trends in global financial markets. It briefly describes the mechanisms leading to a crisis situation and subsequent stages of its progress. Illustrates how the Polish banking system is linked to the global market and what are the implications of these linkages. Referring to the results of the survey describes the level of confidence of the Polish to banks operating in the current global financial crisis. In the consequence can to facilitate the selection of the design guidelines of banking offer and adapt it to their current economic situation and economic, as well as to the expectations of current and potential customers.


Keywords


global financial system; financial condition of banks; the Polish banking

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamiec J. (red.) (2009), Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Adamiec J., Russel P. (2009), Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce [w:] J. Adamiec (red.), Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Encyklopedia zarządzania (2011), www.mfiles.pl (stan na dzień 12 lutego).

Homo Domini (20090, Raport z badania „Polacy o kryzysie finansowym”, Warszawa.

Komisja Nadzoru Finansowego (2010), Sektor bankowy – podstawowe dane 12/2008, www.kpwig.gov.pl (stan na dzień 19 grudnia).

Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyd. WSSM, Łódź.

Pentor (2007), Audyty Bankowości Detalicznej, Mikrofirm i MSP, Warszawa.

Smoczyński W. (2009), Kłopoty jak w banku, „Polityka” z dn. 28 lutego 2009 r.

Socha J., Orłowski W., Sękowski J. (2009), Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, Warszawa.

Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szymański W. (2001), Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.

Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.

Warszawski Instytut Bankowości (2010), Raport o sytuacji ekonomicznej banków – Banki 2009, Wyd. Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism