EXCHANGE RATE POLICY AND INFLATION IN THE PROCESS OF CURRENCY INTEGRATION IN SLOVENIA, SLOVAKIA AND ESTONIA WITH THE EUROZONE

Dorota Żuchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2011.001

Abstract


Among the Central-Eastern Europe countries which joined the European Union in 2004 only three – the smallest (Slovenia, Slovakia and Estonia) – joined the Eurozone. Within these economies the process of currency integration was diversified in respect to their previously used systems of exchange rate regimes. Also experiences concerning suppressing inflation and meeting the condition of prices stability varied among them. The aim of this article is to answer the question whether the mode of the applied exchange rate regime has an impact on achieving economical convergence with the Eurozone. I shall compare exchange rate regimes in Slovenia, Slovakia and Estonia in the period preceding joining the Eurozone. I shall also examine formation of inflation processes within the conditions of various exchange rate regimes existing in the analyzed countries as well as influence of the employed exchange rate regime policy on satisfying the criteria of convergence by those economies.


Keywords


Inflation; Exchange Rate Regimes; Euro Adoption; Central-Eastern Europe

Full Text:

PDF (Polish)

References


Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej (2011), NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Swiatowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, styczen.

Annual Report (1993), National Bank of Slovakia, Bratislava 1994, //www.nbs.sk (15.08.2009).

Annual Report (1994), National Bank of Slovakia, Bratislava 1995, //www.nbs.sk (15.08.2009).

Annual Report (2007), National Bank of Slovakia, Bratislava 2008, //www.nbs.sk (15.08.2009).

Annual Report (2008), National Bank of Slovakia, Bratislava 2009, //www.nbs.sk (15.08.2009).

Antas Ł. (2001), Systemy izby walutowej. Korzysci i zagro_enia dla krajów rozwijajacych sie, Narodowy Bank Polski, „Materiały i Studia”, Warszawa, Zeszyt nr 133.

Backé P., Radzyner O. (1998), The Introduction of the Euro: Implications for Central and Eastern Europe. The Case of Hungary and Slovenia, „Focus on Transition”, No. 1, s. 54.

Beblavý M. (2002), Exchange Rate and Exchange Rate Regime in Slovakia. Recent Developments, Macroeconomic Studies, International Center of Economic Growth, European Center, Bartislava, „Working Papers”, No. 5, January.

Brixiova Z., Morgan M.H, Wörgötter A. (2010), On The Road to Euro: How Synchronized Is Estonia with the Euro zone?, „The European Journal of Comparative Economics”, Vol. 7, No.1.

Caprirolo G., Lavrac V. (2003), Monetary and Exchange Rate Policy in Slovenia, „Eurozone Working Paper” No. 17 G, s. 6.

Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M. (2007), Pierwsze doswiadczenia Słowenii zwiazane z zamiana tolara na euro, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 224, NBP, Warszawa, styczen. Kominkowá Z. (1999), Monetary and Exchange Rate Policy in Slovakia, Institute of Monetary and Financial Studies of the NBS, National Bank of Slovakia, Bratislava.

Przybylska-Kapuscinska W. (2006), Strategia bezposredniego celu inflacyjnego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Bankowosc Centralna od A do Z, „Bank i Kredyt”, nr 4.

Przybylska-Kapuscinska W. (2007), Polityka pienie_na nowych panstw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji, przez inflacje do integracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Raport o konwergencji (2006a), EBC, Frankfurt am Main, May.

Raport o konwergencji (2008), EBC, Frankfurt am Main, May.

Raport o konwergencji (2010), EBC, Frankfurt am Main, May.

Report on Monetary Development in the SR for the First Half of 2006 (2006) National Bank of Slovakia, Bratislava, September.

Sepp U., Lättemäe R., Randveer M. (2002), The History und Sustainability of the CBA in Estonia, w: Sepp U., Randveer M., (red.), Alternative Monetary Regimes in Entry to EMU, Bank of Estonia, Tallinn.

Slovakia Country Report (2008), BTI.

Stefanski R. (2007), Polityka kursu walutowego w krajach Europy Srodkowo- Wschodniej, w: Kopycinska D., (red.), Polityka gospodarcza panstwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczecinski, Szczecin.

The Medium-Term Monetary Policy Famework (2001), Bank of Slovenia, November.

The Road to Euro: The case of CEC5 – Slovakia (2004), National Bank of Slovakia, Bratislava.

Tomczynska M. (1998), Exchange Rate Regimes in Transition Economies, CASE, Warszawa.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism