VALUATION OF CREDIT GUARANTEE FUNDS IN POLAND

Joanna Próchniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2010.007

Abstract


In the scope of the financial crisis and constraints in SMEs financing special attention is focused on the guarantee schemes and funds. The purpose of the article is to present the Polish guarantee funds valuation based on the funds’ activity data. The article highlights the guarantee schemes concept as a credit collateral and gives the broad overview of the Guarantee System in Poland, also the conceptual characteristics and good practices of the European guarantee systems.

Keywords


guarantee schemes; credit guarantees; credit collateral; guarantee funds

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J. (2002), Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.

Green A. (2003), Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private Sector-Led Growth?, Working Paper, No. 10, SME Technical Working Papers Series, UNIDO Consultant.

Kapitał dla przedsiębiorczych - rządowy program rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002–2006 – zmieniony (2004), Ministerstwo Gospodarki, 7 września.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacjij zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nolan A. (2003), Entrepreneurship and Local Economic Develoment, Organisation for Economic Cooperation and Development, January 1.

Pombo P., Herrero A. (2003), Los Sistemas de Garantia para la Micro y la Pyme en una Economia Globalizada, Cyberlibro.

Próchniak J. (2009), Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce w świetle kryzysu dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju regionalnego, Tom II, Szczecin .

Strzała K., Przechlewski T. (2004), Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

www.ksfp.org.pl (Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeń Kredytowych).
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism