Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 64 (2020) Przyczynek do dziejów zborów ewangelicko-reformowanych w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina i Tursku Wielkim oraz kontaktów między Jednotami Małopolską i Litewską na przełomie XVIII i XIX wieku Abstrakt  PDF
Ewa Cherner, Kazimierz Bem
 
Vol 59 (2015) Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w. Abstrakt  PDF
Dawid Machaj
 
Vol 64 (2020) Zbór ewangelicko-reformowany w Oksie (ok. 1566–1679) i jego pastorzy Abstrakt  PDF
Kazimierz Bem
 
Vol 62 (2018) Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Abstrakt  PDF
Waldemar Kowalski
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism