Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 60 (2016): Special Issue “The Words of My Mouth Shall They Be, Yet the Will of the Greeks”. A Representation of the “Diplomatic Mission” in Act III of Troas by Łukasz Górnicki Abstrakt
Michał Bajer
 
Vol 60 (2016): Special Issue “Verily, This Is the Sheepfold of that Good Shepherd”: The Idea of the “True” Church in Sixteenth-Century Polish Catechisms Abstrakt
Waldemar Kowalski
 
Vol 61 (2017): Special Issue Sources for the Textual Commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament Translation. Study of Acts 2:14–36 Abstrakt
Paulina Nicko­-Stępień
 
Vol 60 (2016): Special Issue Manuscript Tradition of Georg Joachim Rheticus’s Election Prophecy. Source Analysis and Edition Abstrakt
Michał Choptiany
 
Vol 61 (2017) Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36 Abstrakt  PDF
Paulina Nicko-Stępień
 
Vol 61 (2017) De l’inspiration au rejet: Renaissance et Réforme Abstrakt
Marie Barral-Baron
 
Vol 60 (2016) Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka. Analiza przekazów i edycja Abstrakt  PDF
Michał Choptiany
 
Vol 59 (2015) Hic liber libenter legitur in Polonia Mapping the popularity of the Zodiacus Vitae in Poland between the sixteenth and seventeenth centuries Abstrakt
Valentina Lepri
 
Vol 59 (2015) „Słowa moich ust będą, ale Greków chcenie” Reprezentacja poselstwa w III akcie Troas Łukasza Górnickiego Abstrakt  PDF
Michał Bajer
 
Vol 62 (2018) Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Abstrakt  PDF
Waldemar Kowalski
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism