Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 61 (2017): Special Issue Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples Abstrakt
Angelika Modlińska­-Piekarz
 
Vol 60 (2016): Special Issue Always Faithful? Confessional Situation in Sixteenth-Seventeenth-Century University of Cracow Abstrakt
Dawid Machaj
 
Vol 59 (2015) Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w. Abstrakt  PDF
Dawid Machaj
 
Vol 61 (2017): Special Issue Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20 Abstrakt
Paulina Nicko­-Stępień
 
Vol 61 (2017) Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona Abstrakt  PDF
Angelika Modlińska-Piekarz
 
Vol 62 (2018) Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego Abstrakt  PDF
Jan Mironczuk
 
Vol 59 (2015) Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593 Studium Mt 16, 13-20 Abstrakt  PDF
Paulina Nicko-Stępień
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism