Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 62 (2018) Wykaz skrótów Szczegóły   PDF
Jola Rudzińska
 
Vol 63 (2019) Wykaz skrótów Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 62 (2018) Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego Abstrakt   PDF
Jan Mironczuk
 
Vol 56 (2012) XXIV Międzynarodowa Konferencja Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento (Chianciano Terme — Pienza, 19–21 lipca 2012) Szczegóły   PDF
Jean-Louis Charlet
 
Vol 57 (2013) XXV Międzynarodowa Konferencja Pio II e l’epistolografia del Rinascimento (Chianciano‑Terme – Pienza, 18‑20 lipca 2013 r.) Szczegóły   PDF
Jean-Louis Charlet
 
Vol 60 (2016) XXVIII Convegno internazionale Città e campagna nel Rinascimento (Chianciano Terme – Montepulciano, 21–23 lipca 2016 r.) Szczegóły   PDF
Jean-Louis Charlet
 
Vol 63 (2019) Z dziejów luteranizmu w Łatgalii w tzw. czasach polskich (1561–1772) Abstrakt   PDF
Paweł Jeziorski
 
Vol 61 (2017) Z pamiętników muzykalnego humanisty. Schreibkalender Eliasa Maiora (1588–1669) jako źródło do historii kultury muzycznej Wrocławia Abstrakt   PDF
Tomasz Jeż
 
Vol 55 (2011) Z refleksji mariologicznej doby reformacji. Trzy nauki na dzień Nawiedzenia Maryi Panny: Rej — Wujek — Skarga Abstrakt   PDF
Marta M. Kacprzak
 
Vol 61 (2017) Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 62 (2018) Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Szczegóły   PDF
Jola Rudzińska
 
Vol 63 (2019) Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 59 (2015) Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w. Abstrakt   PDF
Dawid Machaj
 
Vol 63 (2019) Zbigniew Ogonowski (1924–2018) Szczegóły   PDF
Juliusz Domański
 
Vol 58 (2014) Zjawiska niezwykłe i nadprzyrodzone w Kronice Stefana Ranatowicza (1617‑94) oraz ich rola w spojrzeniu na historię Abstrakt   PDF
Małgorzata Pęgier
 
Vol 61 (2017) Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36 Abstrakt   PDF
Paulina Nicko-Stępień
 
Vol 60 (2016): Special Issue “The Words of My Mouth Shall They Be, Yet the Will of the Greeks”. A Representation of the “Diplomatic Mission” in Act III of Troas by Łukasz Górnicki Abstrakt   PDF (English)
Michał Bajer
 
Vol 60 (2016): Special Issue “Verily, This Is the Sheepfold of that Good Shepherd”: The Idea of the “True” Church in Sixteenth-Century Polish Catechisms Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Kowalski
 
Vol 58 (2014) „Grzeczny dysydent”? O pracy Dariusza M. Bryćko, The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681). A Study in the History and Theology of the Polish‑Lithuanian Reformation Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 55 (2011) „Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk
 
Vol 55 (2011) „Na wschód od Góry Chełmskiej”. Odpowiedź na recenzję Zygmunta Szultki Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 60 (2016) „Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego – powrót Abstrakt   PDF
Maria Barłowska
 
Vol 59 (2015) „Słowa moich ust będą, ale Greków chcenie” Reprezentacja poselstwa w III akcie Troas Łukasza Górnickiego Abstrakt   PDF
Michał Bajer
 
Vol 60 (2016) „To jest owczarnia onego Dobrego Pasterza”. Pojęcie „prawdziwego” Kościoła w polskich szesnastowiecznych katechizmach Abstrakt   PDF
Waldemar Kowalski
 
Vol 58 (2014) „Wolę mieć religionem frigidam niż nullam”. Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec rekatolicyzacji i zmiany systemu rządów w Rzeczypospolitej za Zygmunta III Wazy Abstrakt   PDF
Urszula Augustyniak
 
151 - 175 z 176 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism