Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 60 (2016) Odpowiedź Henrykowi Wisnerowi na recenzję Szczegóły   PDF
Przemysław P. Szpaczyński
 
Vol 56 (2012) Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej, czyli polski głos w sporze o męczeństwo Abstrakt   PDF
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
 
Vol 59 (2015) On the relationship between the Antitrinitarians in Poland and in Nürnberg: a letter addressed to Ernst Soner Szczegóły   PDF (English)
Ádám Szabó
 
Vol 55 (2011) Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii Jeftes Abstrakt   PDF
Jarosław Bedyniak
 
Vol 58 (2014) Ostatni „król przyrodzony”. Jan Zygmunt Zapolya w literaturze siedmiogrodzkiej lat siedemdziesiątych wieku XVI Abstrakt   PDF
Szymon Brzeziński
 
Vol 61 (2017): Special Issue Philip Melanchthon in the Writings of his Polish Contemporaries Szczegóły   PDF (English)
Janusz Tazbir
 
Vol 60 (2016): Special Issue Pietas and Sapientia? Education of Pastors in West Pomeranian Duchies, 1560–1618 Abstrakt   PDF (English)
Maciej Ptaszyński
 
Vol 62 (2018) Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów Abstrakt   PDF
Agnieszka Leszczyńska
 
Vol 55 (2011) Poeta imitatore czy poeta facitore? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis Abstrakt   PDF
Barbara Niebelska-Rajca
 
Vol 63 (2019) Poeta Lutheranus? Casus Palingeniusa i jego poematu Zodiacus vitae (1536) Abstrakt   PDF
Ewelina Drzewiecka
 
Vol 61 (2017): Special Issue Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre Szczegóły   PDF (English)
Janusz Tazbir
 
Vol 63 (2019) Polonia mea est: Erasmus and the Writing of the Polish Reformation. Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 746 pp. Szczegóły   PDF
Howard Louthan
 
Vol 57 (2013) Polska tolerancja czy początki oświecenia? Jonasz Szlichtyng (1592‑1661) jako teolog „drugiej reformacji” Abstrakt   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 63 (2019) Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i zagranicą w XVII i XVIII wieku Abstrakt   PDF
Edmund Kizik
 
Vol 60 (2016) Próba zimnej wody (pławienie) w oskarżeniach i procesach o czary w państwie polsko-litewskim w XVI–XVIII wieku Abstrakt   PDF
Jacek Wijaczka
 
Vol 55 (2011) Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku Abstrakt   PDF
Danilo Facca
 
Vol 55 (2011) Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego Abstrakt   PDF
Margarita A. Korzo
 
Vol 60 (2016) Przyczynek do sprawy narodowości Marcina Siennika Abstrakt   PDF
Zbigniew Bela
 
Vol 58 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Marcin Szcześniak
 
Vol 56 (2012) Recenzje Szczegóły   PDF
Tomasz Wiślicz
 
Vol 57 (2013) Recenzje Szczegóły   PDF
Tomasz Wiślicz
 
Vol 62 (2018) Recenzje Szczegóły   PDF
Jola Rudzińska
 
Vol 59 (2015) Recenzje i omówienia Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 60 (2016) Recenzje i omówienia Szczegóły   PDF
Marcin Szcześniak
 
Vol 61 (2017) Recenzje i omówienia Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
101 - 125 z 176 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism