Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 59 (2015) Kłopoty z paradygmatem Uwagi w związku z dwiema pracami na temat katolickiej konfesjonalizacji Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 55 (2011) Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek) Abstrakt   PDF
Jacek Głażewski
 
Vol 56 (2012) List do redakcji Szczegóły   PDF
Tomasz Wiślicz
 
Vol 63 (2019) Lista recenzentów OiRwP, 63, 2019 Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 61 (2017) Lista recenzentów współpracujących z OiRwP Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 62 (2018) Lista recenzentów współpracujących z OiRwP Szczegóły   PDF
Jola Rudzińska
 
Vol 61 (2017): Special Issue Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20 Abstrakt   PDF (English)
Paulina Nicko­-Stępień
 
Vol 56 (2012) Malachitowa antologia. Refleksje edytorskie o antologii poezji XVI–XVIII wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle zbiorów polskojęzycznej poezji dawnej Szczegóły   PDF
Dariusz Chemperek
 
Vol 57 (2013) Manu propria. Wpis Olbrychta Karmanowskiego do Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego Abstrakt   PDF
Janusz Ziembiński
 
Vol 60 (2016): Special Issue Manuscript Tradition of Georg Joachim Rheticus’s Election Prophecy. Source Analysis and Edition Abstrakt   PDF (English)
Michał Choptiany
 
Vol 63 (2019) Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku Abstrakt   PDF
Rafał Kubicki
 
Vol 57 (2013) Mikołaj Rej między katolicką parafią a księgozbiorem ewangelika (na marginesie książki Pawła Stępnia Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja) Szczegóły   PDF
Marta M. Kacprzak
 
Vol 61 (2017): Special Issue Military Works of Albert of Hohenzollern. Comments on the Three Manuscripts Attributed to Albert of Hohenzollern in the Years 2009–2014 Abstrakt   PDF (English)
Karol Łopatecki
 
Vol 58 (2014) Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce Abstrakt   PDF
Jaśmina Korczak‑Siedlecka
 
Vol 62 (2018) Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017 Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 59 (2015) Niebezpieczna dziedzina Bartłomiej Keckermann o historii i historiografii Abstrakt   PDF
Wojciech Ryczek
 
Vol 61 (2017) (Nie)porządek racjonalności. Refleksje wokół książki Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, eds. by Tamás Demeter, Kathryn Murphy, Claus Zittel, Leiden–Boston [2015], Brill, ss. XVII + 410 Szczegóły   PDF
Adam Chmielewski
 
Vol 60 (2016): Special Issue Notes on the Role of the Basel Manuscripts in Sixteenth-Century Protestant Literature of the Grand Duchy of Lithuania Abstrakt   PDF (English)
Margarita A. Korzo
 
Vol 60 (2016) O buntowniczą nowożytność. Uwagi na marginesie najnowszych prac Luise Schorn-Schütte Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 60 (2016) O dupie Maryni. Rozwiązywanie Gadki Jana Kochanowskiego Abstrakt   PDF
Radosław Grześkowiak
 
Vol 57 (2013) O pożytku z ujęć porównawczych. W związku z książką Damiena Tricoire, Mit Gott rechnen. Katholische Reform und politisches Kalkul in Frankreich, Bayern und Polen‑Litauen Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 56 (2012) O ustroju kościoła. Uwagi na marginesie edycji Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637 Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 58 (2014) O znakach kościoła i ich znaczeniu. Polemika z Kazimierzem Bemem Szczegóły   PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 59 (2015) O znakach, ścięgnach i ustrojach kościelnych oraz o różnicach prawdziwych i mniemanych – w odpowiedzi Maciejowi Ptaszyńskiemu Szczegóły   PDF
Kazimierz Bem
 
Vol 63 (2019) Od tez Marcina Lutra do kazań Jacoba Heggego. Kościół w Gdańsku w przededniu pierwszych wystąpień reformacyjnych Abstrakt   PDF
Sławomir Kościelak
 
76 - 100 z 176 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism