Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 61 (2017): Special Issue From a Musical Humanist’s Diaries. The Schreibkalenders of Elias Maior (1588–1669) as a Source for the History of Wrocław Musical Culture Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Jeż
 
Vol 61 (2017): Special Issue From Antemurale to Przedmurze, the History of the Term Szczegóły   PDF (English)
Janusz Tazbir
 
Vol 61 (2017) Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka „Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego” Szczegóły   PDF
Krzysztof Obremski
 
Vol 56 (2012) Hermetyczna wizja zbawienia. Lodovico Lazzarelli (1447–1500) na tle kultury włoskiego odrodzenia Abstrakt   PDF
Dawid Nowakowski
 
Vol 59 (2015) Hic liber libenter legitur in Polonia Mapping the popularity of the Zodiacus Vitae in Poland between the sixteenth and seventeenth centuries Abstrakt   PDF (English)
Valentina Lepri
 
Vol 55 (2011) Inne spojrzenie na luterańskie duchowieństwo Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu…) Szczegóły   PDF
Zygmunt Szultka
 
Vol 61 (2017) Irenicism and Ecumenism in the Early Modern World: A Reevaluation Abstrakt   PDF (English)
Howard Louthan
 
Vol 56 (2012) Ironia, tragizm i tajemnica Boga w dramacie biblijnym Jephtes George’a Buchanana – Jana Zawickiego Abstrakt   PDF
Tomasz Lawenda
 
Vol 63 (2019) Jak po chrześcijańsku dom dyscyplinować, czyli rzecz o zapomnianym gdańskim poradniku Christliche Haußzucht… Joachima Löisentina z 1655 roku Abstrakt   PDF
Piotr Kociumbas
 
Vol 60 (2016): Special Issue Jan Stoiński’s “Shrovetide Songs” – a Comeback Abstrakt   PDF (English)
Maria Barłowska
 
Vol 62 (2018) Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Abstrakt   PDF
Hanna Rajfura
 
Vol 61 (2017): Special Issue Janusz Tazbir (1927–2016) Szczegóły   PDF (English)
Henryk Samsonowicz
 
Vol 62 (2018) Jerzy Kłoczowski (1924–2017) Szczegóły   PDF
Henryk Gapski
 
Vol 56 (2012) Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce Abstrakt   PDF
Margarita A. Korzo
 
Vol 61 (2017) Jolanta Elżbieta Dworzaczkowa (1923–2017) Szczegóły   PDF
Jan Jurkiewicz
 
Vol 62 (2018) Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego Abstrakt   PDF
Karol Łopatecki
 
Vol 60 (2016) Kilka słów odpowiedzi Przemysławowi P. Szpaczyńskiemu Szczegóły   PDF
Henryk Wisner
 
Vol 55 (2011) Kolekcja George’a Thomasona (1640–1660). Historia, zawartość i znaczenie Abstrakt   PDF
Anna Kalinowska
 
Vol 57 (2013) Konkurencyjne koncepcje przestrzeni. Różnorodność wyznaniowych i politycznych geografii w niemieckojęzycznej publicystyce z czasu tumultu toruńskiego w 1724 roku Szczegóły   PDF
Karsten Holste
 
Vol 62 (2018) Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Abstrakt   PDF
Waldemar Kowalski
 
Vol 59 (2015) Kronika Szczegóły   PDF
Wojciech Kriegseisen
 
Vol 58 (2014) Kronika Szczegóły   PDF
Marcin Szcześniak
 
Vol 58 (2014) Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone Abstrakt   PDF
Mariola Jarczykowa
 
Vol 56 (2012) Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI w. Abstrakt   PDF
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
 
Vol 56 (2012) Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłow birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego Abstrakt   PDF
Mariola Jarczykowa
 
51 - 75 z 176 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism