Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

C

Choptiany, Michał, Faculty of “Artes Liberales” University of Warsaw

D

Dąbrowska, Małgorzata, Uniwersytet Łódzki
Dąbrowski, Przemysław, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dąbrowski, Przemysław, Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dobkowski, Mariusz
Domański, Juliusz
Dworzaczkowa, Jolanta

F

Facca, Danilo
Facca, Danilo, dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

G

Galle, Christoph, Philipps-Universität Marburg
Gallewicz, Anna
Gapski, Henryk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Grześkowiak, Radosław, Institute of Polish Philology University of Gdańsk
Grześkowiak, Radosław, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański
Grześkowiak, Radosław, Institute of Polish Language University of Gdańsk
Grześkowiak-Krwawicz, Anna, dr hab., profesor na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Grzybowski, Stanisław
Głażewski, Jacek, dr, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

H

Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława, prof. dr hab., profesor w Katedrze Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie
Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława, prof. dr hab., profesor w Katedrze Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Holste, Karsten, dr, Institut für Geschichte, Martin‑Luther‑Universität Halle‑Wittenberg
Huber, Steffen, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński

I

Iwańczak, Wojciech, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

J

Jarczykowa, Mariola, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytet Śląski
Jarczykowa, Mariola, dr hab., profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

26 - 50 z 131 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


Partnerzy platformy czasopism