Autor - szczegóły

Kriegseisen, Wojciech, Instytut Historii PAN Warszawa, Polska

  • Vol 59 (2015) - Artykuły recenzyjne
    Kłopoty z paradygmatem Uwagi w związku z dwiema pracami na temat katolickiej konfesjonalizacji
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism