Autor - szczegóły

Pawlikowska-Butterwick, Wioletta, dr, zajmuje się kościołem rzymskokatolickim na przełomie średniowiecza i czasow wczesnonowożytnych w Polsce i na Litwie, PolskaPartnerzy platformy czasopism