Autor - szczegóły

Augustyniak, Urszula, prof. dr hab., profesor w Instytucie Historycznym UW, Polska

  • Vol 57 (2013) - Dyskusje i propozycje
    Antyklerykalizm szlachecki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako problem badawczy
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism