Autor - szczegóły

Dąbrowski, Przemysław, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

  • Vol 61 (2017) - Materiały
    Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1939) – geneza, struktura prawna i działalność
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism