Autor - szczegóły

Choptiany, Michał, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 60 (2016) - Materiały
    Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka. Analiza przekazów i edycja
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism