Autor - szczegóły

Jarczykowa, Mariola, dr hab., profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

  • Vol 56 (2012) - Artykuły i rozprawy
    Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłow birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism