Autor - szczegóły

Korzo, Margarita A., doktor, starszy pracownik naukowy Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja

  • Vol 55 (2011) - Artykuły i rozprawy
    Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism