Autor - szczegóły

Bem, Kazimierz, dr, ukończył Vrije Universiteit w Amsterdamie (doktorat z prawa międzynarodowego) oraz Yale Divinity School; obecnie jest pastorem ewangelicko‑reformowanym w Marlborough, Massachusetts, USA

  • Vol 57 (2013) - Dyskusje i propozycje
    Ustroje kościołów ewangelicko‑reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism