Autor - szczegóły

Rudzińska, Jola, Polska

  • Vol 62 (2018) - Brak
    Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism