Autor - szczegóły

Żołądź-Strzelczyk, Dorota, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 55 (2011) - Artykuły i rozprawy
    „Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism