Autor - szczegóły

Chemperek, Dariusz, dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 56 (2012) - Polemiki i dyskusje
    Malachitowa antologia. Refleksje edytorskie o antologii poezji XVI–XVIII wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle zbiorów polskojęzycznej poezji dawnej
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism