Autor - szczegóły

Facca, Danilo, dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  • Vol 55 (2011) - Artykuły i rozprawy
    Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism