Autor - szczegóły

Kalinowska, Anna, dr, adiunkt w Instytucie Historii PAN, Warszawa, Polska

  • Vol 57 (2013) - Artykuły
    Rzeczpospolita Obojga Narodów we wczesnych angielskich publikacjach prasowych (1620‑1642)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism