Autor - szczegóły

Grześkowiak-Krwawicz, Anna, dr hab., profesor na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • Vol 56 (2012) - Artykuły i rozprawy
    Rzeczpospolita – pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism