Vol 63 (2019)

Spis treści

Artykuły

Maciej Ptaszyński
PDF
5-62
Sławomir Kościelak
PDF
63-90
Rafał Kubicki
PDF
91-118
Paweł Jeziorski
PDF
119-154
Edmund Kizik
PDF
155-174

Materiały

Julia Możdżeń
PDF
175-185
Ewelina Drzewiecka
PDF
187-211
Piotr Kociumbas
PDF
213-247
Maciej Jasiński
PDF
249-256

Artykuły recenzyjne

Polonia mea est: Erasmus and the Writing of the Polish Reformation. Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 746 pp.
Howard Louthan
PDF
257-262

Recenzje i omówienia

Recenzje i omówienia
 
PDF
263-313

In memoriam

Zbigniew Ogonowski (1924–2018)
Juliusz Domański
PDF
315-317
Wykaz skrótów
 
PDF
319
Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 
PDF
321-324
Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 
PDF
325-327
Lista recenzentów OiRwP, 63, 2019
 
PDF
328


Partnerzy platformy czasopism