Vol 62 (2018)

Spis treści

Artykuły

Waldemar Kowalski
PDF
5-45
Karol Łopatecki
PDF
47-89
Agnieszka Leszczyńska
PDF
91-109

Materiały

Hanna Rajfura
PDF
111-138
Jan Mironczuk
PDF
139-162

Artykuły recenzyjne

Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017
Maciej Ptaszyński
PDF
163-174
Sascha Salatowsky o filozofii socynian i Kęstutis Daugirdas o początkach socynianizmu
Steffen Huber
PDF
175-187

Recenzje i omówienia

Recenzje
 
PDF
189-268

In memoriam

Jerzy Kłoczowski (1924–2017)
Henryk Gapski
PDF
269-277
Wykaz skrótów
 
PDF
279
Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 
PDF
281-284
Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 
285-287
Lista recenzentów współpracujących z OiRwP
 
PDF
289


Partnerzy platformy czasopism