Vol 61 (2017)

Spis treści

Artykuły

Howard Louthan
5-30
Marie Barral-Baron
31-60
Christoph Galle
61-101
Mario Biagioni
103-133
Radosław Grześkowiak
PDF
135-164
Tomasz Jeż
PDF
165-193

Materiały

Angelika Modlińska-Piekarz
PDF
195-233
Paulina Nicko-Stępień
PDF
235-257
Małgorzata Pęgier
PDF
259-270
Przemysław Dąbrowski
PDF
271-281
Christian Volkmar Witt
283-302

Polemiki i dyskusje

Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka „Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego”
Krzysztof Obremski
PDF
303-306

Artykuły recenzyjne

(Nie)porządek racjonalności. Refleksje wokół książki Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, eds. by Tamás Demeter, Kathryn Murphy, Claus Zittel, Leiden–Boston [2015], Brill, ss. XVII + 410
Adam Chmielewski
PDF
307-318
Trame controluce. Il patriarca „protestante” Cirillo Loukaris. Backlighting Plots. The „Protestant” Patriarch Cyril Loukaris, a cura di Viviana Nosilia, Marco Prandoni, Firenze 2015, Firenze University Press, ss. XVI + 207
Małgorzata Dąbrowska
PDF
319-325

Recenzje i omówienia

Recenzje i omówienia
 
PDF
327-388

In memoriam

Jolanta Elżbieta Dworzaczkowa (1923–2017)
Jan Jurkiewicz
PDF
389-396
Stanisław Bylina (1936–2017)
Wojciech Iwańczak
PDF
397-403
Wykaz skrótów
 
PDF
405
Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 
PDF
407-410
Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 
411-413
Lista recenzentów współpracujących z OiRwP
 
PDF
415


Partnerzy platformy czasopism