Przyczynek do dziejów zborów ewangelicko-reformowanych w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina i Tursku Wielkim oraz kontaktów między Jednotami Małopolską i Litewską na przełomie XVIII i XIX wieku

Ewa Cherner, Kazimierz Bem

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2020.05

Abstrakt


Niniejszy artykuł przedstawia nieznane dotychczas listy dotyczące obsadzenia zboru w Tursku Wielkim i ks. Jana Herowskiego (z 1798 i 1799 r.), a także zboru ewangelicko-reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) z 1806 r. oraz dwóch pastorów z nim związanych: Adama Huissona i Józefa Kühna. Korygują one i uzupełniają wiedzę o obu zborach i wspomnianych wyżej duchownych oraz ukazują kontakty między kalwińskimi Jednotami Małopolską i Litewską na przełomie XVIII i XIX w.


Słowa kluczowe


kalwinizm w Małopolsce; kalwinizm na Litwie; kler kalwiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie), Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, sygn. F40-190

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Synod Ewangelicko-Reformowany, sygn. 600, 809

Opracowania

Bem K., Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815–1939, Warszawa 2015

Bem K., Zarys dziejów zboru ewangelicko-reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina: 1563–1649–1849, OiRwP, 43, 1999, s. 85–98

Cherner E., Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych: Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939, Warszawa 2017

Kłaczewski W., Zbory różnowiercze w Piaskach i ich patronowie, „Rocznik Lubelski”, 21, 1979, s. 65–75

Konarski S., Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936

Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawa, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996

Kriegseisen W., Zbór kalwiński w Sielcu koło Staszowa, OiRwP, 35, 1990, s. 157–178


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism