Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16 (2011) The Role of Cardinals in the Templars’ Affair (1307–1308) Details   PDF
Magdalena Satora
 
Vol 21 (2016) The Status and the Position of the German Structure in Jerusalem in the 12th–13th Centuries Abstract   PDF
Shlomo Lotan
 
Vol 18 (2013) The Sword Brothers at War: Observations on the Military Activity of the Knighthood of Christ in the Conquest of Livonia and Estonia (1203–1227) Details   PDF
Alan V. Murray
 
Vol 18 (2013) The Templar Estates in the Territory of Acre Details   PDF (Polish)
Rabei G. Khamisy
 
Vol 24 (2019) The Templars and Their Sources. Edited by Karl Borchardt, Karoline Döring, Philippe Josserand, and Helen J. Nicholson Abstract   PDF
Magdalena Satora
 
Vol 20 (2015) The Templars at the Roman Curia in the thirteenth century: a network? Abstract   PDF (Deutsch)
Karl Borchardt
 
Vol 24 (2019) The Templars on Cyprus and their Relations with the other Branches of the Latin Church, 1200–1307 Abstract   PDF
Nicholas Coureas
 
Vol 20 (2015) The Teutonic Order in Northern Italy (13th century). About the borders of the “Network Research” Abstract   PDF (Deutsch)
Marie-Luise Favreau-Lilie
 
Vol 24 (2019) Thomas Krämer. Dämonen, Prälaten und gottlose Menschen: Konflikte und ihre Beilegung im Umfeld der geistlichen Ritterorden Abstract   PDF
Radosław Biskup
 
Vol 24 (2019) Tomasz Larczyński. Ziemia gdańska w okresie panowania zakonu krzyżackiego: Struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego [The Danziger Land in the Era of the Teutonic Order’s Reign: Ownership Structures and Organization of Rural Settlements] Abstract   PDF
Krzysztof Kwiatkowski
 
Vol 20 (2015) Tous les diables d’enfer. Rélations du siège de Rhodes par les Ottomans en 1480, hrsg. Jean-Bernard de Vaivre, Laurent Vissière (Travaux d’Humanisme et de Renaissance, vol. 529), Genf: Droz 2014, 878 pp. Abstract   PDF (Deutsch)
Jürgen Sarnowsky
 
Vol 19 (2014) Traitor to Livonia? The Teutonic Orders’ land marshal Jasper van Munster Abstract   PDF
Johannes A. Mol
 
Vol 18 (2013) Unde den vride machten wider in dem lande – Kriegsziele in der Historiographie des Deutschen Ordens Details   PDF (Deutsch)
Arno Mentzel-Reuters
 
Vol 16 (2011) Verlorene Schlachten und Gefallene in der geistigen Tradition des Deutschen Ordens Details   PDF (Deutsch)
Stefan Kwiatkowski
 
Vol 18 (2013) Waldemar Rozynkowski, Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu Details   PDF (Polish)
Marcin Sumowski
 
Vol 22 (2017) Wasik Bogusz, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku) Abstract   PDF
Juliusz Raczkowski
 
Vol 22 (2017) Were There Reforms in the Order of the Temple? Abstract   PDF (Deutsch)
Jochen Burgtorf
 
Vol 16 (2011) Wiesław Sieradzan, Misja Benedykta Makraia w latach 1412–1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w póżnym średniowieczu Details   PDF
Sobiesław Szybkowski
 
Vol 24 (2019) William Urban. The Last Years of the Teutonic Knights: Lithuania, Poland and the Teutonic Order Abstract   PDF
Antanas Petrilionis
 
Vol 24 (2019) Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, and Robert T. Tomczak. Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku 1309–1457 [Lineage of Teutonic Order’s grandmasters in Marienburg 1309–1457] Abstract   PDF
Roman Czaja
 
Vol 19 (2014) Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach: podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, eds. Roman Czaja, Andrzej Radzimiński Details   PDF
Tomasz Borowski
 
Vol 22 (2017) Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. Marcin Wiewióra Abstract   PDF
Krzysztof Kwiatkowski
 
Vol 24 (2019) Zamek krzyżacki w Toruniu XIII–XXI w. Studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego. Edited by Elżbieta Pilecka, Zbigniew Nawrocki, Romualda Uziembło, and Jadwiga Łukaszewicz Abstract   PDF
Juliusz Raczkowski
 
Vol 18 (2013) Zentrale Facetten der Spiritualität des Deutschen Ordens im Spiegel der „Älteren Hochmeisterchronik“ Details   PDF (Deutsch)
Jochen H. Vennebusch
 
Vol 17 (2012) Zsolt Hunyadi, The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150–1387 Details   PDF (Deutsch)
Gábor Bradács
 
176 - 200 of 203 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism