Sławomir Zonenberg. Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku [Relations between the Teutonic Order and Mendicant Orders in Prussia until 1466]

Rafał Kubicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2019.016

Abstract


Sławomir Zonenberg. Stosunki krzyżacko-mendykanckie w  Prusach do 1466 roku [Relations between the Teutonic Order and Mendicant Orders in Prussia until 1466]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. 424 pp. ISBN: 978-83-8018-186-1. [review]

Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism