Wasik Bogusz, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku)

Juliusz Raczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.015

Abstract


Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku) [The Architecture of castles in Culmerland ( from the 13th to the 15th century)], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 370 pp. + CD, ISBN: 978-83-231-3586-9.


Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism