Bezławki - ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008‒2011, red. Arkadiusz Koperkiewicz (Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie, Nr 3), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, 323 pp. + CD-ROM

Krzysztof Kwiatkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2015.018

Abstract


Bezławki - ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008‒2011, red. Arkadiusz Koperkiewicz (Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie, Nr 3), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, 323 pp. + CD-ROM, ISBN: 978-83-7865-176-5.


Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism