Autor - szczegóły

Seklecka, Aleksandra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 2 (2011) - Komunikaty
    Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sztuka i polityka – kino, film” (Toruń, 20–21 października 2010 roku)
    Szczegóły  PDF
  • Vol 1 (2010) - Recenzje
    Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 319
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism