Edukacja, e-nauczyciel, e-learnig... Jak kształcić z wykorzystaniem nowych mediów? Recenzja książki: Nowe media w edukacji, red. Tadeusz. Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 265

Dorota Grabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Książki

Bednarska, M., O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, Toruń 2009.

Jamroszko, S., Autorytet. Kontrowersje i aksjomaty, Warszawa 2010.

Kwiatkowska, H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwiatkowska, H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.

Kwiatkowska, H., Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Warszawa 2003.

Manovich, L., Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 119–120.

McLuhan, M., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

Olbrycht, K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2009.

Olbrycht, K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2002.

Rowid, H., Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1957.

Witkowski, L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009.

Artykuły

Sośnicki, K., Autorytet a wychowanie, „Nowa Szkoła” 1958, nr 10.


Partnerzy platformy czasopism