Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 291

Małgorzata Adamik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2011.011

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism