Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet

Maciej Siwicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2011.007

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta Janusz, Markiewicz Ryszard. 1999. Internet a prawo. Krakow: Towarzystwo Autorow i Wydawcow Prac Naukowych Universitas.

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Matlak Andrzej. 2005. Prawo mediów. Warszawa: LexisNexis.

Bremer Karsten. 2000. Strafbare Internet-Inhalte in internationaler Hinsicht. Ist der Nationalstaat wirklich überholt? Europäische Hochschulschriften Reihe II: Rechtswissenschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Litwiński Paweł. 2002. Zasady odpowiedzialności pośredników w dostarczaniu informacji w Internecie (Intermediary Service Providers – ISP). „Monitor Prawniczy” 24.

Nowińska Ewa. 1998. Nieuczciwa reklama w Internecie. [W:] R. Skubisz (red.). Internet – problemy prawne. „Roczniki Nauk Prawnych”.

Sobczak Jacek M. 1999. Ustawa prawo prasowe. Komentarz. Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza SA.

Akty prawne

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku. Prawo prasowe. DzU 1984, nr 5, poz. 24.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. DzU 2002, nr 144, poz. 1204.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku. Prawo telekomunikacyjne. DzU 2004, nr 171, poz. 1800.

Źródła internetowe

Council of Europe. 2003. Committee of Ministers Declaration on freedom of communication on the Internet. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37031, 7.11.2010.

Druk sejmowy nr 409 z 17 kwietnia 2002 roku. http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka. nsf/wgdruku/409, 7.11.2010.


Partnerzy platformy czasopism