Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2011.002

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Castells Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej. 2006. Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dobek-Ostrowska Bogusława. 2007. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Facebook przyciągnie wyborców do urn?. 2009. „Gazeta Wyborcza”, 20.05.

Goban-Klas Tomasz. 1999. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa–Krakow: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leszczuk-Fiedziukiewicz Anna. 2009. Kampania negatywna i kampania internetowa jako przykłady promocji polityków w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. [W:] E. Kużelewska, A. R. Bartnicki (red.). Zachód w globalnej polityce międzynarodowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lis Tomasz. 2000. Jak to się robi w Ameryce?. Warszawa: Wydawnictwo Twoj Styl.

Manys Karol. 2009. Tylko mówią, że zagłosują. „Rzeczpospolita”, 19.05.

Mider Daniel. 2008. Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Mrozowski Maciej. 2001. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Nowina Konopka Maria. 2008. Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce. Krakow– Nowy Sącz: Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Biznesu National- -Louis University.

Thompson John B. 2001. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Trzeciak Sergiusz. 2005. Kampania wyborcza, strategia sukcesu. Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Źródła internetowe

Borowik-Dąbrowska Ewa. 2009. Serwisy internetowe partii politycznych: przestrzeń dyskusji czy słup ogłoszeniowy?. http://www.marketingpolityczny.com/kampania- sukcesu/4-serwisy-internetowe-partii-politycznych-przestrze-dyskusji- czy-sup-ogoszeniowy-.html, 20.04.2010.

Co nam zostało z polskiej polityki? Cezary Michalski rozmawia z Ludwikiem Dornem, Jarosławem Gowinem i Erykiem Mistewiczem. 2008. http://www.newsweek.pl /artykuly/sekcje/Europa/co-nam-zostalo-z-polskiej--polityki,44092, 13.07.2009.

Debek Piotr, Dębek Paweł. 2010. Klikanie na władzę. http://www.marketingwpolityce. zgora.pl/artykuly/chip1.htm, 21.04.2010.

Dryjańska Anna. 2010. Nasza klasa polityczna na Facebooku. http://studiakulturowe. salon24.pl/138009,nasza-klasa-polityczna-na-facebooku, 20.04.2010.

Frontczak Tomasz. 2008. Barack Obama już wygrał w Internecie! Strategia marketingu internetowego Obamy. 2008. http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/ barack-obama-juz-wygral-w-internecie-strategia-marketingu-internetowego- obamy/, 20.04.2010.

Gnat Artur. 2009. Tożsamość a wizerunek polityka. http://www.epr.pl/tozsamosc-awizerunek- polityka,pr-w-polityce,351,1.html, 30.06.2009.

Gornicka Magdalena, Zwoliński Andrzej. 2008. Polscy politycy uczą się od Obamy. Postawią na sieć?. http://news.money.pl/artykul/polscy;politycy;ucza;sie; od;obamy;postawia;na;siec,209,0,382929.html, 30.06.2009.

Jakubiak Łukasz. 2009. E-triki na polskiego wyborcę. http://www.epr.pl/e-triki-napolskiego- wyborce,pr-w-polityce,586,1.html, 15.10.2009.

Kucharski Sebastian. 2009. W peruce, spontanicznie i na luzie. „Rzeczpospolita”, 20.05. http://www.rp.pl/artykul/301883,308456_W_peruce__spontanicznie- _i_na_luzie.html, 30.06.2009.

Machała Tomasz. 2010. Polowanie na znajomych, czyli jak kandydaci na prezydenta radzą sobie na Facebooku.

Najwazniejsi_blogerzy_polskiej_polityki.html,

, 20.04.2010.

Politycy (nie) zdobywają Facebooka. 2009. http://politbiuro.gazeta.pl/politbiuro- 1,85402,7190506,Politycy__nie_zdobywaja_Facebooka.html, 30.06.2009.

Stachowska Marta. 2009. Sztuka kreacji. Jak pracować na sukces. http://www.marketingwpolityce. zgora.pl/artykuly/politycy3.html, 30.06.2009.

Szalkiewicz Wojciech Krzysztof. 2009. Spin doctoring – profesja z przyszłością. http:// www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/szalkiewicz4.html, 30.06.2009.

Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych. 2009. http:// www.epr.pl/wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznych-kampaniiwyborczych, pr-w-polityce,406,1.htm, 1.07.2009.

Zwoliński Andrzej. 2008. Polscy politycy uczą się od Obamy. http://www.money.pl/ archiwum/poradniki/artykul/polscy;politycy;ucza;sie;od;obamy;postawia; na;siec,209,0,382929.html, 3.07.2009.


Partnerzy platformy czasopism