Stare–nowe medium? Poetyka ekranu plazmowego

Bogusław Skowronek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.008

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański Janusz. 2007. Świat rzeczy. Zarys antropologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława. 2004. Dynamika kategorii punktu widzenia w języku, tekście i dyskursie. [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska- Bartmińska (red.). Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bauer Zbigniew. 2008. Kalendarium rozwoju mediów. [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Kraków: Universitas.

Burzyńska Anna. 2006. Semiotyka. [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski (red.). Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak.

Dant Tim. 2007. Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Giza Barbara. 2007. Kino domowe DVD, czyli audiowizualność udomowiona. [w:] W. Godzic, M. Żakowski (red.). Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Godzic Wiesław. 2007. Pilot, czyli esencja telewizji. [w:] W. Godzic, M. Żakowski (red.). Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Gołębiewska Maria. 2003. Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kisielewski Andrzej. 2002. Głód rzeczy. Retoryka przedmiotów. „Kultura Popularna” 2, s. 112.

Krajewski Marek. 2005. Wstęp. [w:] M. Krajewski (red.). W stronę socjologii przedmiotów. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Krzysztofek Kazimierz. 2007. Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty. [w:] J. Fras (red.). Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Manovich Lev. 2001. Ku archeologii ekranu komputerowego. [w:] A. Gwoźdź (red.). Widzieć, myśleć, czuć. Technologie mediów. Kraków: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Miczka Tadeusz. 2002. O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Ogonowska Agnieszka. 2007. Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediow. Krakow: Wydawnictwo Edukacyjne.

Reeves Byron, Nass Cliff ord. 2000. Media i ludzie. Warszawa: PIW.

Simmering Klaus. 1991. Rozważania o estetyce HDTV. „Przekazy i Opinie” 2.

Szczęsna Ewa. 2007. Poetyka mediów. Polisemiczność, digitalizacja, reklama. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.


Partnerzy platformy czasopism