Cyfrowe nierówności a rozwój społeczeństwa informacyjnego

Piotr Ziarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.002

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barney Darin. 2008. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Bell Daniel. 1973. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books.

Burnett Judith, Senker Peter, Walker Kathy. 2009. The myths of technology: innovation and inequality. New York: Peter Lang.

Dijk van Jan. 2000. Widening Information Gaps and Policies of Prevention. [w:] K. Hacker, J. van Dijk (red.). Digital democracy. Issues of Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage.

Dijk van Jan. 2005. The Deepening Divide. Inequality in The Information Society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Drabowicz Tomasz. 2006. E-inkluzja w społeczeństwie informacyjnym. [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.). Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drabowicz Tomasz. 2007. Nierowności cyfrowe – nowy wymiar zrożnicowania społecznego. [w:] J. Klebaniuk (red.). Fenomen nierowności społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Dyer-Witheford Nick. 1999. Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism. Urbana, IL: University of Illinois Press.

National Telecommunications and Information Administration. 1995. Falling Through the Net: A Survey of the “Have-Nots” in Rural and Urban America. Washington DC: NTIA.

Nora Simon, Minc Alain. 1981. The Computerization of Society. Cambridge, MA: MIT Press. Norris Pippa. 2001. Digital divide: civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Nowina Konopka Maria. 2006. Istota i rozwoj społeczeństwa informacyjnego. [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, L. W. Zacher (red.). Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwoj, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rooksby Emma, Weckert John. 2007. Information technology and social justice. London: Idea Group Inc.

Touraine Allan. 1971. The Post-Industrial Society. Tomorrow’s Social History: Classes, Confl icts and Culture in the Programmed Society. New York: Random House.

Warschauer Mark. 2004. Technology and Social Inclusion. Rethinking the Digital Divide. Cambridge, MA: MIT Press.

Wilhelm Anthony. 2001. Democracy in the Digital Age. New York–London: 2000.

Źródła internetowe

DiMaggio Paul, Hargittai Eszter. From the ‘Digital Divide’ to ‘Digital Inequality’: Studying Internet Use as Penetration Increases. http://www.princeton.edu/~artspol/ workpap/WP15%20-%20DiMaggio%2BHargittai.pdf, 12.06.2009.

DiMaggio Paul et al. 2004. From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality. http://www.eszter.com/ research/pubs/dimaggio-etal-digitalinequality.pdf, 12.06.2009.


Partnerzy platformy czasopism