Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sztuka i polityka – kino, film” (Toruń, 20–21 października 2010 roku)

Aleksandra Seklecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/2066

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism