Evaluation of changes in body composition and efficency of women under the influence of 4-month step-aerobis training

Wiesława Pilewska, Malwina Skowrońska, Beata Augustyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.027

Abstract


The aim of the study was to determine changes in body composition and efficiency of a group of women subjected to 4-month step-aerobics training. Issues of the research have been defined by the question: Were the body composition and efficiency of the researched women changed under the influence of step-aerobics, and if so, how big those changes were?

The study group consisted of 30 women aged 23-38 years, regularly attending the fitness classes of step-aerobics three times a week, lasting 45 minutes. Based on the measurements of  height and weight BMI was calculated. Body composition was determined using the analyser TANITA. Cooper test was also conducted. Its purpose was to determine the maximum aerobic capacity (i.e. Oxygen uptake VO2max), which is a determinant of physical condition. Based on the analysis of the results, the following conclusions were drawn: 1.Step-aerobic has a positive effect on the body composition. The period of four-month training with frequency of 3 times a week caused: body weight loss by 3.86%, decrease of BMI values on average by 3.83%, reduction of the body fat levels on average by 17.75%, increase of muscles mass on average by 2.21%. 2. Participation in class step-aerobics brings significant benefits associated with the level of efficiency. The period of four-month training with a frequency of 3 times a week caused an increase of women efficiency participating in this form of female fitness, on average by 17.31% (Cooper test results).

Keywords


physical condition; step aerobics; women; body composition; efficiency; health

Full Text:

PDF

References


Erdman L. Miejsce rekreacji fizycznej w sposobach życia ludności. [W:] II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej - 9 - Materiały i Dokumenty. Warszawa 1987.

Ziemiański S. Człowiek i środowisko. Rola żywienia i wysiłku fizycznego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Kultura Fizyczna, 1992, 1-2, 9-11.

Bejnarowicz J. Zmiany stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań. Wyzwania dla promocji zdrowia. Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 1994, 1-2, 9-36.

Cendrowski Z. Życie i zdrowie największym bogactwem narodu – powszechna aktywność fizyczna największą szansą ich urzeczywistnienia. Lider, 1994, 3:4-5.

Romanowski W., Eberhard A. Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności ruchowej człowieka. Warszawa 1972, PZWL.

Jopkiewicz A. Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. WSP, Kielce 1998, 122-128.

Bar-Or O. Pediatric Sports Medicine for the Practioner, New York. Springer - Verlag. 1983.

Kozłowski S. Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka. [W:] Wolański N. (red): Czynniki rozwoju człowieka. Warszawa 1981, PWN.

Kosko J. Aktywność fizyczna a zdrowie. [W:] Gniazdowski A. (red): Zachowania zdrowotne. IMP Łódź, 1990.

Starosta W. Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka. Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna. 1995, 5-6.

Młynarczyk I. Potęga ruchu. Potęga zdrowia. Kwartalnik Śląskiego Centrum Chorób Serca nr 18. SCCN 2010: 6-8. ISSN 1730-1297.

Nowak M., Wojtas-Ślubowska D. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa kobiet w rekreacji fizycznej. [W:] Turystyka, rekreacja i sport jako problem społeczno-wychowawczy współczesnego człowieka. Red. W. Siwiński, Poznań 1993, 132-136.

Gawlak-Kica G. Uczestnictwo w kulturze fizycznej mieszkańców makroregionu środkowo-zachodniego. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Poznań 1992, 31:159-171.

Kunicki B.J. Społeczne bariery rekreacji fizycznej. AWF Warszawa 1984.

Kimm S.Y.S. Glynn, N.W., Kriska A. iwsp. Longitudinal assessment of physical activity from childhood through adolescence. Med. Sci. Sports. Exerc., 1999, 32, 1445–1454.

Fogelholm M. Effects of bodyweight reduction on sports performance. Sports Med., 1994, 18, 249–267.

Janssen I., Kaczmarzyk P.T., Boyce W.F., King M., Pickett W. Overweight and obesity in Canadian adolescents and their associations with dietary habits and physical activity patterns. J. Adolesc. Health, 2004, 35, 360–367.

Klesges R.C., Klesges L.M., Eck L.H., Shelton M.L. A longitudinal analysis of accelerated weight gain in preschool children. Pediatrics, 1995, 1, 126–130.

Grodzka-Kubiak E. Aerobik czy fitness, Maestro, Poznań 2002.

Charzewski J. (red.) Antropologia. Wydanie I, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa 1999.

Cooper K.H.. A means of assessing maximal oxygen uptake. Journal of the American Medical Association 1968.

Arska-Kotlińska M., Bartz M., Wieleński D. Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. Wydanie III zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2002.


Partnerzy platformy czasopism