Evaluation of fat production consumption by training amateurs

Grażyna Mierzwa, Karol Knapik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.022

Abstract


Physical activity strengthens the musculoskeletal system, prevents commonly known problems such as backache and degenerative changes of the spine. Enhancing muscle strength reduces their load in daily activities. The increase of flexibility and agility along with balance decreases the risk of bone fractures and osteo-articular system [10]. One of the main causes of death in Poland are cardiovascular diseases. Physical activity is a relevant element of prevention of those diseases.

The main aim of this study was  the evaluation of fats consumption in the diet of men training in FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz. Additional aims were: determining motives for taking up and frequency of physical activity of the surveyed; the assessment of subjective evaluation of dieting and the knowledge of nutrition influence on the blood lipid profile.

Result analysis and necessary calculations were done with use of the program Microsoft Excel. Data necessary for the study were gathered in FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz among adult men. Anonymous questionnaire including 25 questions about the history of nutrition was held.

Conclusions. 1. Men training at FIT-MAX GYM club in Bydgoszcz positively assessed their diet, especially when it comes to appropriate fat products consumption. 2. Physical activity was taken up by the respondents in order to improve their figure and mood. 3. Study group should be educated about the influence of dieting on blood lipid profile.

Keywords


physical activity; diet; fats consumption

Full Text:

PDF

References


Ciborowska H., Rudnicka A., Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu, Normy żywienia i wyżywienia, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Red. Woińska E., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 65-93, 187-190.

Konturek S. J., Trawienie i wchłanianie tłuszczów, Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Red. Konturek S. J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, 556-559.

Szponar L., Mojska H., Ołtarzewski M., Tłuszcze, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Red. Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, 44-48.

Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Podział produktów spożywczych, Ogólna technologia żywności, Red. Wiśniewska M., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, 81-82.

Summary of conclusions and dietary recommendations on total fat and fatty acids, Fat and fatty acid requirements for adults, Fat and fatty acid intake and inflammatory and immune response, Total fat, fatty acid intake and cancers, Fat and fatty acid intake and metabolic effects in the human body, Dietary fat and coronary heart disease, Fat intake and CNS functioning: ageing and disease, Fat and fatty acids in human nutrition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rzym 2010, 9-20, 55-62, 91-138.

Górski J., Nazar K., Kaciuba-Uściłko H., Metabolizm substratów energetycznych, Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Red. Górski J., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 456-459, 546-556.

Lowery L. M., Dietary Fat and Sports Nutrition: A Primer, J Sports Sci Med. 2004; 3 (3) 106-117.

Plewa M., Markiewicz A., Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości, Endokr, Otyłość i Zab Przem Mat 2006; 1 (2) 30-37.

Kłosiewicz-Latoszek L., Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy, Probl Hig Epidemiol 2010; 91 (3) 339-343.

Zapolska J., Zarębska A., Ostrowska L., Fitness w leczeniu nadwagi i otyłości, Forum Zab Metabol. 2010; 1 (2) 100-105.

Gajewska M., Goryński P., Wysocki M. J., Otyłość i cukrzyca typu 2 jako główne przyczyny hospitalizacji w polskich szpitalach w 2008 roku, Probl Hig Epidemiol 2011; 92 (1) 132-136.

Recommended population levels of physical activity for health, Global recommendations on physical activity for health, World Health Organization, Geneva 2010, 15-34.

Kopff B., Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Choroby społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia, Red. Bąk-Romaniszyn L., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2013, 7-24.

Grochowska A., Kołpa M., Musiał Z., Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych, Probl Pieleg. 2010; 1 (1) 25-29.

Adamczyk J. G., Kowalski P., Boguszewski D., Ochal A., Siewierski M., Postawy prozdrowotne u mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni, Pedagog. psihol. med.-biol. probl. fiz. vihov. sportu 2012; 2, 138-145.

Paddon-Jones D., Westman E., Mattes R. D., Wolfe R. R., Astrup A., Westerterp-Plantenga M., Protein, weight management, and satiety, Am J Clin Nutr. 2008; 87 (5) 1558-1561.

Halton T. L., Hu F. B., The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: a critical review, J Am Coll Nutr. 2004; 23 (5) 373-385.

Wycherley T. P., Noakes M., Clifton P. M., Cleanthous X., Keogh J. B., Brinkworth G. D., A high - protein diet with resistance exercise training improves weight loss and body composition in overweight and obese patients with type 2 diabetes, Diabetes Care. 2010; 33 (5) 969-976.

Miller P. E., Alexander D. D., Perez V., Effects of whey protein and resistance exercise on body composition:

a meta – analysis of randomized controlled trials, J Am Coll Nutr. 2014; 33 (2) 163-175.

Leidy H. J., Armstrong C. L., Tang M., Mattes R. D., Campbell W. W., The influence of higher protein intake and greater eating frequency on appetite control in overweight and obese men, Obesity (Silver Spring) 2010; 18 (9) 1725-1732.

Martin W. F., Armstrong L. E., Rodriguez N. R., Dietary protein intake and renal function, Nutr Metab (Lond). 2005; 2: 25.

Westman E. C., Feinman R. D., Mavropoulos J. C., Vernon M. C., Volek J. S., Wortman J. A., Yancy W. S., Phinney S. D., Low – carbohydrate nutrition and metabolism, Am J Clin Nutr. 2007; 86 (2) 276-284.

Hite A. H., Berkowitz V. G., Berkowitz K., Low – carbohydrate diet review: shifting the paradigm, Nutr Clin Pract. 2011; 26 (3) 300-308.

Cichosz G., Aterogenne właściwości tłuszczu mlekowego – rzeczywistość czy mit?, Prz. Lek. 2007; 64 (4) 32-34.

Siri-Tarino P. W., Sun Q., Hu F. B., Krauss R. M., Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease, Am J Clin Nutr. 2010; 91 (3) 535-546.

Hoenselaar R., Saturated fat and cardiovascular disease: the discrepancy between the scientific literature and dietary advice, Nutrition 2012; 28 (2) 118-123.

Cichosz G., Zdrowotne skutki substytucji tłuszczu mlekowego olejami roślinnymi, Przegląd Mleczarski 2007; 12, 4-9.

Kratz M., Baars T., Guyenet S., The relationship between high - fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease, Eur J Nutr. 2013; 52 (1) 1-24.

Hunter J. E., Zhang J., Kris-Etherton P. M., Cardiovascular disease risk of dietary stearic acid compared with trans, other saturated, and unsaturated fattyacids: a systematic review, Am J Clin Nutr. 2010; 91 (1) 46-63.

Appel L. J., Sacks F. M., Carey V. J., Obarzanek E., Swain J. F., Miller E. R. 3rd, Conlin P. R., Erlinger T. P., Rosner B. A., Laranjo N. M., Charleston J., McCarron P., Bishop L. M., OmniHeart Collaborative Research Group, Effects of protein, monounsaturated fat, and carbohydrate intake on blood pressure and serum lipids: results of the OmniHeart randomized trial, JAMA 2005; 294 (19) 2455-2464.

Salas-Salvado J., Bullo M., Babio N., Martinez-Gonzalez M. A., Ibarrola-Jurado N., Basora J., Estruch R., Covas M. I., Corella D., Aros F., Ruiz-Gutierrez V., Ros E., Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean diet: results of the PREDIMED-Reus nutrition intervention randomized trial, Diabetes Care 2011; 34 (1) 14-19.

Estruch R., Ros E., Salas-Salvado J., Covas M. I., Corella D., Aros F., Gomez-Gracia E., Ruiz-Gutierrez V., Fiol M., Lapetra J., Lamuela-Raventos R. M., Serra-Majem L., Pinto X., Basora J., Munoz M. A., Sorli J. V., Martinez J. A., Martinez-Gonzalez M. A., Primary prevention of cardiovascular disease with

a Mediterranean diet, N Engl J Med. 2013; 368 (14) 1279-1290.

Psaltopoulou T., Kosti R. I., Haidopoulos D., Dimopoulos M., Panagiotakos D. B., Olive oil intake is inversely related to cancer prevalence: a systematic review and a meta-analysis of 13,800 patients and 23,340 controls in 19 observational studies, Lipids Health Dis. 2011; 10: 127.

Harper C. R., Edwards M. J., DeFilippis A. P., Jacobson T. A., Flaxseed oil increases the plasma concentrations of cardioprotective (n - 3) fatty acids in humans, J Nutr. 2006; 136 (1) 83-87.

Pan A., Yu D., Demark-Wahnefried W., Franco O. H., Lin X., Meta – analysis of the effects of flaxseed interventions on blood lipids, Am J Clin Nutr. 2009; 90 (2) 288-297.

Filipiak K. J., Cybulska B., Dudek D., Grajek S., Gumprecht J., Imiela J., Jankowski P., Kasprzak J. D., Mamcarz A., Narkiewicz K., Rynkiewicz A., Siebert J., Tykarski A., Wożakowska-Kapłon B., Zdrojewski T., Aktualne problemy terapii dyslipidemii w Polsce – Deklaracja Sopocka. Stanowisko ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, For Med. Rodz. 2011; 1 (5) 1-5.


Partnerzy platformy czasopism