Activation of the elderly with dementia syndrome

Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Podhorecka, Grzegorz Sielski, Marta Sucharska-Szymkowiak, Oliwia Beck

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.010

Abstract


Dementia is a set of symptoms caused by a chronic and progressive brain disease. The disease leads to the disorders of higher brain functions such as memory, orientation, thinking, understanding, counting, ability to learn, language and assessment. Dementia causes decrease in intellectual functions and hinders basic everyday life activities. The most known disease connected with dementia is the Alzheimer’s disease. Its treatment consists of pharmacotherapy and other nonpharmacological methods, which play an important part in the improvement of patient’s functioning. Activation of the elderly person with dementia is not easy and depends greatly on our attitude. The purpose of this article is to present different therapeutic methods activating the patient in a daytime. Apart from physiotherapy, the methods include occupational therapy and memory training.

Keywords


dementia; nonpharmacological methods; activation; elderly people

Full Text:

PDF

References


Domagała A.: Zachowania językowe w demencji. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2007 : 10-19.

Ochudło S., Opala G.: Diagnostyka Różnicowa. W: Barcikowska M., Bień B., Bidzan L. (red) : Rozpoznanie i leczenie otępień. Wyd. Czelej Lublin 2006: 23-28.

Zasadzka E., Jóźwiak A.: Otępienie W: Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2011: 94-103.

Kiejna A., Frydecka D., Biecek P., Adamowski T.: Epidemiologia zaburzeń otępiennych w Polsce – przegląd badań. Postępy Nauk Medycznych ,2011; 8: 676-681.

Bidzan L., Turczyński J., Szabert K.: Rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych w populacji wiejskiej. Psychiatria Polska. 2007; XLI, 2: 181-188.

Wojszel Z. B., Bień B., Przydatek M.: Wielkie problemy geriatryczne: III. Zespoły otępienne. Medycyna Rodzinna. 2001; 3-4: 62-168 (The giants of geriatrics: III. Dementia).

Rogozińska E.: Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera.Medi – Forum opieki długoterminowej 2012; 2: 15-17.

Bowes A., Dawson A., Jepson R., McCabe L.: Physical activity for people with dementia: a scoping study. BMC Geriatr. 2013; 13: 129.

Burton E., Cavalheri V., Adams R., Browne C.O., Bovery-Spencer P., M Fenton A., W Campbell B., D Hill K.: Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis Clin Interv Aging. 2015; 10: 421–434.

Kurkowska K.: Terapia sztuką dla seniorów z demencją. Rady, wskazówki i wnioski z praktyki Cz. II. Wspólne tematy. 2009; 9: 3-16.

Gileroy A.: Arteterapia- badania i praktyka. Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2009: 182-184.

Sambandham M.: Music as a nursing intervention for residents with Alzheimer’s disease in long-term care. Geriatr. Nurs. 1995;16: 79-83.

Smrokowska-Reichmann A.: Senior z demencją a dźwięki cz. 1. Wspólne tematy. 2006; 4: 10-18.

Smrokowska-Reichmann A.: Senior z demencją a dźwięki cz. 1. Wspólne tematy. 2006; 5: 43-50 .

Sakamoto M., Ando H., Tsutou A.: Comparing the effects of different individualized music interventions for elderly individuals with severe dementia. International Psychogeriatrics/ 2013; 25 , 5: 775-785.

Smrokowska Reichman A. (red.): Cricle dance. Taniec w kręgu jako propozycja terapeutyczna dla seniorów z demencją. Na temat: zeszyty dla profesjonalnie pomagających. 200; 8: 11-15.

Szewczyk-Taranek B., Tomaka-Tomasik K.: Hortiterapia w leczeniu osób objętych opieką długoterminową. Medi – Forum opieki długoterminowej. 2013; 1: 19-23.

Smrokowska Reichman A. (red.): Demencja

i hortiterapia. Na temat: zeszyty dla profesjonalnie pomagających. 2013; 1: 26-29.

Kraus S.: Ćwiczenia pamięci i sprawności umysłowej

u starszych podopiecznych z demencją. Wspólne tematy. 2007; 6: 9-15.


Partnerzy platformy czasopism