Evaluating the quality of life of elderly people who attend classes at the University of the Third Age

Anna Grzanka-Tykwińska, Małgorzata Chudzińska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2014.029

Abstract


I n t r o d u c t i o n . The period of older age – the third age – is commonly perceived as the period of inactivity and withdrawal from social life, and with growing intellectual and physical limitations. As a result, older people are often isolated from active life. Universities of the Third Age are organisations that offer lifelong education to elderly people. The main goal of the Universities is to activate people who are in their third age socially, intellectually and physically, and at the same time to engage these people in the community life.

T h e  a i m of the study was to evaluate the quality of life of elderly people who attend classes at the University of the Third Age at the beginning of their education and after one year of attending the classes. For this purpose the WHOQOL-BREF questionnaire was used.

Ma t e r i a l  a n d  m e t h o d s . The study comprised 127 people aged 60-80 who started their classes at the University of the Third Age. After one year of their attendance in the classes 108 students participated in the second stage of the study.

R e s u l t s . The average number of points obtained at the end of the classes at the University of the Third Age in all the four spheres was statistically higher compared to the average number of points obtained at the beginning of the academic year. The largest change was observed in the physical and social relationships spheres. In the physical sphere the average number of points at the beginning of classes was 14.93 ± 2.10, and after one year 15.51 ± 1.91 (p=0.0000). In the sphere of relationships the average number of points at the beginning of the academic year was 13.99 ± 2.29, while at the end of the academic year 14.90 ± 1.95 (p=0.0000).

C o n c l u s i o n s . Supporting elderly people in having an active lifestyle is necessary and it may have a beneficial impact on their perception of the quality of life.


Keywords


quality of life; University of the Third Age; old age

Full Text:

PDF

References


Biercewicz M., Kędziora-Kornatowska K., Ślusarz R., Cegła B., Faleńczyk K.: Ocena wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. Pielęg XXI w 2005; 1/2: 39-45.

Kędziora-Kornatowska K., Połocka-Molińska M., Kuczma-Napierała J., Wysoczyńska M., Kornatowski T.: Analiza wybranych czynników wpływających na psychofizyczną charakterystykę pacjentów w wieku podeszłym. Ann Acad Med Siles 2005; 59: 302-308.

Reichstadt J., Depp C.A., Palinkas L.A., Folsom D.P., Jeste D.V.: Building blocks of aging: a focus group study of older adults' perceived contributors to successful aging. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15: 194-201.

Gębska-Kuczerowska A.: Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. PrzeglEpidemiol 2002; 56: 471-477.

Jaracz K., Wołowicka L.: Polska wersja WHOQOL-100 i WHOQOL BFER (red.): Jaracz K., Wołowicka L.: Jakość życia w naukach medycznych. Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2001: 235-281.

Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Motyl J., Porzych M., Słupski M., Lackowska D.: Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii – interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości. Gerontol Pol 2007; 15: 51-53.

Błachnio A.: Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008:19-48.

Castro P.C., Tahara N., Rebelatto J.R., Driusso P., Aveiro M.C., Oishi J.: influence of The Open University For The Third Age (UATI) and the revitalization program (REVT) on quality of life in middle-aged and elderly adults. Rev bras fisioter 2007; 11: 461-467.

Rennó A.C.M., Granito R.N., Driusso P., Costa D., Oishi J.: Effects of an exercise program on respiratory function, posture and on quality of life in osteoporotic women: a pilot study. Physiotherapy 2005; 91: 113-118.

Watt A., Konnert C.: Quality of life in the nursing home: perspectives of younger and older residents. Can J Aging 2007; 26: 403-410.

Ostrzyżek A.: Ocena jakości życia osób w podeszłym wieku, rehabilitowanych w oddziale opieki długoterminowej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91: 659-666.

Mercier C., Péladeau N., Tempier N.: Age, gender and quality of life. Community Ment Health J 1998; 34: 487-500.

Adams K.B., Sanders S., Auth E.A.: Loneliness and depression in independent living retirement communities: risk and resilience factors. Aging & Mental Health 2004; 8: 475-485.

Alexandre T.S., Cordeiro R.C., Ramos L.R.: Factors associated to quality of life in active elderly. Rev SaúdePública 2009; 43: 613-21.

Gabriel Z., Bowling A.: Quality of life from the perspectives of older people. Ageing & Society 2004; 24: 675-691.

Netuveli G., Blane D.: Quality of life in older ages. Br Med Bull 2008; 85: 113-126.

Paul C., Ayis S., Ebrahim S.: Psychological distress, loneliness and disability in old age Psychology. Health&Medicine 2006; 11: 221-232.

Kędzia A., Szymanowska I., Huszla S., Karakiewicz B., Mroczek B.: Możliwość wpływu na własną starość w ocenie słuchaczy uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ann UnivMariae Curie Sklodowska [Med] 2004; 59: 462-465.

Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K.: Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gerontol Pol 2009; 17: 137-142.


Partnerzy platformy czasopism