Psychosocial determinants of postpartum depression

Marzena Kaźmierczak, Aleksander Araszkiewicz, Grażyna Gebuza, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2014.022

Abstract


Objective. To evaluate the severity of postpartum depression for maternity cases in the first week after childbirth, and to establish the impact of the psychosocial factors on the occurrence of postnatal depression.
Background. The study involved 285 women, who gave birth at the University Hospital No. 2 in Bydgoszcz.
Methods. The study used the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), original questionnaire and medical records.
Results. In the first week after the birth, 66 parturients received score ≥12 points on the EPDS, which is 23.2%. The average level of postpartum depression was significantly higher in the group of women who had experienced stressful life events during pregnancy. The presence of relatives during childbirth significantly reduced the level of postpartum depression. The dependent correlation was obtained between the memory of labor as a "traumatic experience", and the incidence of postpartum depression. In a sample of women who developed the postpartum depression, the percentage of anxiety cases due to motherhood was significantly higher. The dependent correlation was found between mental disorders occurring before pregnancy and the incidents of postnatal depression. In the group of women with postpartum depression, the percent of cases of mental illnesses in the family was significantly higher. There is a connection between an unfavorable economic situation of women and the occurrence of PPD.
Conclusions. The prevalence of postpartum depression in first week after childbirth was estimated at 23.2%. Psychosocial determinants of postpartum depression include stressful life events during pregnancy, childbirth without the presence of relatives, the negative memory of labor, anxiety due to motherhood, the incidence of mental illness before pregnancy, family history of mental disorders and the unfavorable economic situation. There was no association between the lack of social support and the incidence of postpartum depression.

Keywords


puerperium; postpartum depression; The Edinburgh Postnatal Depression

Full Text:

PDF

References


Kossakowska-Petrycka K, Walęcka-Matyja K. Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 2007; 11: 47-57.

Hopkins J, Marcus M, Campbell SB. Postpartum depression: a critical review. Psychol Bull. 1984; 95(3): 498-515.

Jaeschke R, Siwek M, Dudek D. Poporodowe zaburzenia nastroju - update 2012. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012;7(3):113-121.

Dudek D, Siwek M, Zięba A, et al. Depresja poporodowa. Przegl Lek. 2002:59(11):919-923.

Harris B, Lovett L, Newcombe RG, et al. Maternity blues and major endocrine changes: Cardiff puerperal mood and hormone study II. BMJ 1994; 308:949-953.

Siwek M, Dudek D. Depresja poporodowa. Czynniki ryzyka, wykrywanie. W: Meder J. red. Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 2003. s. 127-133.

Reck C, Stehle E, Reinig K, et al. Maternity blues as a predictor of DSM-IV depression and anxiety disorders in the first three months postpartum. JAffect Disord. 2009; 113 (1-2):77-87.

Pużyński S. Zaburzenia afektywne u kobiet. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 2003;1(258): 87-95.

Kaźmierczak M, Gebuza G, Gierszewska M. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Probl Piel. 2010; 18(4):503-511.

Szewczuk-Bogusławska M, Kiejna A. Zaburzenia psychiczne związane porodem. Adv Clin Exp Med. 2001; 10(3), Suppl.1:35-39.

Harlow BL, Vitonis AF, Sparen P, et al. Incidence of hospitalization for postpartum psychotic and bipolar episodes in women with and without prior pregnancy or prenatal psychiatric hospitalizations. Arch Gen Psychiatry 2007; 64(1):42-48.

Jones I, Craddock N. Familiality of the puerperal trigger in bipolar disorder: results of a family study. Am J Psychiatry 2001; 158(6):913-917.

Banti S, Mauri M, Oppo A, et al. From the third month of pregnancy to 1 year postpartum. Prevalence, incidence, recurrence, and new onset of depression. Results from the perinatal depression-research & screening unit study. Compr Psychiatry 2011; 52(4):343-351.

Petrosyan D, Armenian HK, Arzoumanian K. Interaction of maternal age and mode of delivery in the development of postpartum depression in Yerevan, Armenia. JAffect Disord. 2011; 135(1-3):77-81.

Chaudron LH. Postpartum depression: what pediatricians need to know. Pediatr Rev.2003;24(5):154-161.

Krzyżanowska-Zbucka J. Problemy emocjonalne kobiet w okresu okołoporodowym. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2008.

Kheirabadi GR, Maracy MR, Barekatain M, et al. Risk factors of postpartum depression in rural areas of Isfahan Province, Iran. Arch Iran Med. 2009; 12(5):461-467.

Mori T, Tsuchiya KJ, Matsumoto K, et al. Psychosocial risk factors for postpartum depression and their relation to timing of onset: The Hamamatsu Birth Cohort (HBC) Study. J Affect Disord.2011; 135(1-3):341- 346.

Adewuya AO. The maternity blues in Western Nigerian women: prevalence and risk factors. Am J Obstet Gynecol. 2005; 193(4):1522-1525.

Vigod SN, Villegas L, Dennis CL, et al. Prevalence and risk factors for postpartum depression among with preterm and low-birth-weight infants: a systematic review. BJOG 2010; 117(5):540-550.

Rubertsson C, Wickberg B, Gustavsson P, et al. Depressive symptoms in early pregnancy, two months and one year postpartum-prevalence and psychosocial risk factors in a national Swedish sample. Arch Womens Ment Health 2005; 8(2):97-104.

Garcia-Esteve L, Navarro P, Ascaso C, et al. Family caregiver role and premenstrual syndrome as associated factors for postnatal depression. Arch Womens Ment Health 2008; 11(3):193-200.

Ozbaşaran F, Coban A, Kucuk M. Prevalence and risk factors concerning postpartum depression among women within early postnatal periods in Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2011; 283(3):483-490.

Kirpinar J, Gözüm S, Pasinliöglu T. Perspective study of postpartum depression in eastern Turkey prevalence, socio-demographic and obstetric correlates prenatal anxiety and early awareness. J Clin Nurs. 2010; 19(3-4):422-431.

Podolska MZ, Sipak-Szmigiel O. Stan cywilny a nasilenie objawów depresji okołoporodowej wśród kobiet ciężarnych. Ann Acad Med Stetin. 2010; 56(1):87-92.

Payne JL, MacKinnon DF, Mondimore FM, et al. Familial aggregation of postpartum mood symptoms in bipolar disorder pedigrees. Bipolar Disord.2008; 10(1):38-44.

Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150:782-786.

Piotrowski T, Kaczyński J. Zaburzenia psychiczne związane z połogiem. W: Dębski R. red. Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Warszawa 2012, wydanie I. s. 262-269.

Borysewicz K. Edynburska Skala Depresji Poporodowej. Post Psychiat Neurol. 2000;9:71-77.

Czarnecka M, Jaszczak M. The prevalence and risk factors of depression in women postpartum. Archives of Perinatal Medicine 2006; 12(3):7-10.

Teissedre F, Chabrol H. A study of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) on 859 mothers: detection of mothers at risk for postpartum depression. Encephale 2004; 30(4):376-381.

Edhborg M. Comparisons of different instruments to measure blues and to predict depressive symptoms 2 months postpartum: a study of new mothers and fathers. Scand J Caring Sci 2008; 22(2):186-195.

Gonidakis F, Rabavilas AD, Varsou E, et al. Maternity blues in Athens, Greece: a study during the first 3 days after delivery. JAffect Disord. 2007; 99( 1-3):107-115.

Mendel A. Doświadczenie porodu a poporodowe obniżenie nastroju u kobiet. W: Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E, Dzierżanowski J. red. Optymalizacja porodu- zagadnienie interdyscyplinarne. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2008. s. 65-69.

Kosińska-Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoś M, i wsp. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie - analiza rozpowszechnienia i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008;79:182-185.

Hannah P, Adams D, Lee A, et al. Links between early postpartum mood and postnatal depression.Br J Psychiatry 1992; 160:777-780.

Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Katowice 2006.

Agoub M, Moussaoui D, Battas O. Prevalence of postpartum depression in a Morrocan sample. Arch Womens Ment Health. 2005;8: 37-43.

Rajewska-Rager A, Rybakowski J. Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008;3(3-4):147-152.

Nagy E, Molnar P, Pal A, et al. Prevalence rates and socioeconomic characteristics of post-partum depression in Hungary. Psychiatry Res.2011; 185(1-2):113-120.

O’Hara MW, Schlechte JA, Lewis DA, et al. Controlled prospective study of postpartum mood disorders: psychological, environmental, and hormonal variables. J Abnorm Psychol. 1991; 100(1):63-73.

Johnstone SJ, Boyce PM, Hickey AR, et al. Obstetric risk factors for postnatal depression in urban and rural community samples. Aust N Z J Psychiatry 2001; 35(1):69-74.

Wasilewska-Pordes M. Depresja porodowa u kobiet. Wydawnictwo Radamsa. Kraków 2000.


Partnerzy platformy czasopism