Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (2013) Myśl de Saussure’a w polskim przekazie lingwistycznym. Promotorzy i oponenci Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 10, No 2 (2013) Relacja forma – funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji. Próba zarysu Abstrakt  PDF
Wiktor Pskit
 
Vol 5, No 1 (2011) Historyczne i metodologiczne uwarunkowania współczesnego generatywizmu Abstrakt  PDF
Piotr Stalmaszczyk
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt  PDF
Marcin Podlaski
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism