Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (2013) Myśl de Saussure’a w polskim przekazie lingwistycznym. Promotorzy i oponenci Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 10, No 2 (2013) Relacja forma – funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji. Próba zarysu Abstrakt  PDF
Wiktor Pskit
 
Vol 5, No 1 (2011) Historyczne i metodologiczne uwarunkowania współczesnego generatywizmu Abstrakt  PDF
Piotr Stalmaszczyk
 
Vol 17 (2020) Jubileusz Profesor Zuzanny Topolińskiej Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt  PDF
Marcin Podlaski
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism